Kofferts met schroefdraadinserts "Hélicoïls"

 

Koffer Mono-dimensionnel, Standaard draad, 3 lengtes
Koffer Mono-dimensionnel, Standaard draad, 3 lengtes
Koffer  Mono-dimensionnel, Fijne draad, 3 lengtes
Koffer Mono-dimensionnel, Fijne draad, 3 lengtes
Koffer Mono-dimensionnel, Draad speciaal voor bougies
Koffer Mono-dimensionnel, Draad speciaal voor bougies
Koffer Multi-dimensionnels, Standaard draad
Koffer Multi-dimensionnels, Standaard draad
Coffret américain
Coffret américain
Sachet de réassort
Sachet de réassort